Traducerile autorizate sunt de obicei solicitate de instituții publice și necesita competența unui traducător autorizat de către Ministerul Justiției, singurul care are dreptul de a ștampila o traducere autorizată.

Traducerea autorizată este acea traducere care are ștampilă și semnatura traducătorului autorizat de Ministerul Justiției care a efectuat traducerea și care certifică exactitatea traducerii.

Este recomandată autorizarea tuturor documentelor care au conținut juridic sau reprezintă acte oficiale, care urmează să fie legalizate de către un notar. Doar traducerile autorizate pot fi ulterior legalizate de un notar public.

  • Traduceri economice: situații financiare, rapoarte anuale, prospecte, rapoarte economice, declarații bancare, documente de asigurare, contracte de credit și asigurare, corespondență de afaceri, extrase de cont bancar, asigurări, rapoarte de audit bancar, bilanțuri, facturi de import/export, dosare finanțare, etc.
  • Traduceri juridice: contracte, legislație, acte constitutive, rapoarte de expertiză, corespondență, documente de instanță, procuri, hotărâri judecătorești, acte funciare, legi, decrete, hotărâri de guvern, etc.
  • Traduceri medicale: rapoarte și studii clinice, teste de laborator, certificate de analize medicale, documente de spitalizare, manuale de utilizare pentru software medical, manuale de utilizare pentru medicamente, broșuri de prezentare, prospecte medicale, adeverințe, etc.
  • Traduceri tehnice: licențe, manuale de utilizare, manuale de instalare și service, manuale telefonice, documentație de participare la licitație, manuale auto, manuale de intreținere și trobleshooting, etc.
  • Traduceri literare: eseuri, articole, romane, etc.
  • Traduceri diverse: acte cu caracter personal: (certficate de naștere, căsătorie, livrete de familie, caziere judiciare, acte de identitate, permise de conducere, certificate de atestare a domiciliului și cetățeniei, documente de identitate, acte de celibat, permise de rezidență, carți de muncă), diplome și acte de studii (diplome bacalaureat, diplome de licența, certificate postliceale, foi matricole, planuri de învățământ), corespondență privată, CV-uri și scrisori de intenție, taloane auto, facturi, dosare de emigrare.

Traducerile oferite sunt de înaltă calitate, efectuate cu acuratețe rapid și rentabil.

Ai întrebări? Contactează-ne!  

Traduceri Autorizate Bucuresti Sector 1

Traducerile autorizate sunt traducerile facute de către un traducator autorizat de Ministerul Justiţiei. Compania noastra executa traduceri autorizate in toate limbile de circulatie internationala. Doar traducerile autorizate pot fi legalizate de catre un notar, astfel devenind traduceri legalizate. Traducerile sunt efectuate de catre traducatori autorizati cu experienta, specializati in diferite domenii.