Traduceri rusă:

Efectuăm traduceri autorizate, legalizate, apostilate și servicii de interpretariat din/în rusă. Traducători noștri sunt autorizați de Ministerul Justiției și au o experiență de peste 5 ani în domeniu. Traducerile oferite sunt de înaltă calitate, efectuate cu acuratețe rapid și rentabil.

Traducerile autorizate pot să fie utilizate în foarte multe domenii de activitate private sau publice. Astfel, se pot traduce documente oficiale din sfera business sau juridică. Acestea pot să fie de tipul hotărârilor judecătorești, a documentelor de închiriere sau vânzare-cumpărare, a actelor oficiale implicate în negocieri sau situații de conflict. De asemenea, traducerile autorizate sunt folosite de către avocați și juriști pentru persoanele private care au nevoie de dovezi sau de relocări, etc. O firma de traduceri autorizate folosește întotdeauna traducători cu drept de semnatură, care sunt atestați de Ministerul Justiției. Ei au o diplomă și formare oficială în acest domeniu de lucru. Aceștia vor păstra confidențialitatea informațiilor primite și vor îndeplini sarcinile prompt și corect. Cele mai cunoscute tipuri de traduceri, sunt traducerile în limba engleză. Acestea se regăsesc în multe domenii de lucru.

Servicii incluse în prețul traducerii autorizate:

  • Consiliere gratuită
  • Traducerea documentelor de către un traducător autorizat de Ministerul Justiției din România
  • Pregătirea actelor pentru traducerea autorizată (aplicarea textului  cerut de lege, care atestă  autorizarea traducătorului, printarea traducerii autorizate)
  • Autorizarea traducerii (aplicarea semnăturii și a ștampilei traducătorului)
  • Valabil pentru 1 exemplar al traducerii

Servicii  incluse în prețul traducerii legalizate: Toate serviciile de mai sus, aferente Traducerii Autorizate Pregătirea specifică a traducerilor pentru legalizarea semnăturii traducătorului autorizat care a efectuat traducerea adăugarea încheierii de legalizare a semnăturii traducătorului în vederea legalizării de către un notar public) Legalizarea traducerii – aplicarea semnăturii și a ștampilei notarului pe traducere (include taxa notarială) Servicii de depunere și ridicare la/de la notariat.

Traducerea autorizată a unui act personal tipizat este gata într-o zi lucrătoare, de la momentul plății avansului.

Legalizarea traducerii la notariat poate fi gata în  aceeași zi sau a doua zi,  în funcție de complexitatea documentelor

Ai întrebări? Contactează-ne!